PROJECT:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERIODE
Sinds januari 2009
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Museumtour
Samen met TiMe Amsterdam werkt Promuse&Wehman, onder de naam 3D1H, een pilot uit voor een nieuwe interactieve manier om musea en tentoonstellingen in beeld te brengen. In samenwerking met Fanu, venues and more en met Vectrys in Oss worden de mogelijkheden en toepassingen van 360? opnametechnieken en interactieve software onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Quiksee Studio? een door Vectrys ontwikkelde software en opnametechniek. Het eindproduct van de pilot is een DVD (en wellicht ook internettoepassing) waarop een bestaande tentoonstelling geheel 'doorgewandeld' kan worden op een door de gebruiker te bepalen manier en tempo. Door middel van links wordt additionele (content)informatie in woord en beeld toegevoegd. De pilot zal worden getoond aan en besproken met panels van deskundigen (musea, nieuwe media) en publiek. Toepassing van het nieuwe medium lijkt zeer aantrekkelijk voor museale marketing en het documenteren van tentoonstellingen.

Inmiddels wordt er druk gefilmd in de verschillende medewerkende musea, zoals het Muiderslot in Muiden en het Princessehof in Leeuwarden. Verder wordt er voor de digitalisering zelf druk gewerkt aan de juiste toepassingen.