PROJECT:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERIODE
april '10 - september '10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projectleider Kunstgebouw 'mediawijs'
Natasja is interim projectleider Mediawijs. Kunstgebouw is de provinciale stichting voor kunst en cultuur in Zuid-Holland en organiseert jaarlijks uitlopende activiteiten en projecten op het gebied van onderwijs, innovatie en publieke werken.
Het onderwijsproject waar Natasja momenteel aan werkt is Sound spheres. Jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar brengen gezamenlijk hun eigen omgeving in kaart d.m.v. een beeld-, tekst- en
geluidscompositie: een ?sound sphere'.