PROJECT:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERIODE
Maart tot december 2008
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adviseur e-cultuur Erfgoed Nederland
Adviseur voor het project: 'Professionalisering Musea en ICT'.


Download hier het artikel> Een sector in transitie?
Een beschouwing door Natasja Wehman.