Netwerker
Spin in het web
(In)zicht hebben in je omgevi...
Validator
Het museum als kennis- en informatiedeskundige
Communitycurator
Het museum van maatschappelijke betekenis
Sam...
Actueel

Laborant

Het museum als laboratorium
Het experiment aangaan door de buitenwereld binnen te halen. Ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Research en development stimuleren, vernieuwing voorop stellen. Samen met de medewerkers en organisatie.

Validatievormen
Van betekenis zijn vanuit wat je goed kunt, namelijk als kennisdeskundige op te treden, maar door kennis van anderen daarbij te gebruiken. Informatiewijsheid, gaat niet om wat goed en fout is, maar wie waarde toekent aan informatie. Kennis en informatie koppelen, zelf in het midden gaan staan. Niet alles zelf willen hebben, maar verbindingen leggen.

Transformatie
Je autoriteit en ook betrouwbaarheid inzetten en gebruiken. Informatiespecialist op verschillende terreinen zijn, niet allen je eigen specialisme, maar ook voor andere partijen. Kennis delen, informatie wegen en waarderen, kennisinstituut rondom meerdere(maatschappelijke) thema’s.

Competenties
Verbinden
Sociaal
Bruggenbouwer
Kennis-netwerker