Netwerker
Spin in het web
(In)zicht hebben in je omgevi...
Validator
Het museum als kennis- en informatiedeskundige
Communitycurator
Het museum van maatschappelijke betekenis
Sam...
Actueel

Innovator

Totaal concept
Een combinatie van de vier voorgaande scenario’s. Positie kiezen aan transformeren ontkomt je niet. Tenzij het museum de ogen sluit. Maar dan mist je de aansluiting en de relevantie van het instituut. Het is dus wel degelijk een keuze en vervolgens een proces waar
je doorheen gaat.

Innovatievormen
De voorgaande scenario’s zijn niet hermetisch, het een sluit het ander niet uit. Sterker nog, een combinatie ervan is wellicht het ideale museum van de toekomst. Dat is de werkelijke innovatie.
Loslaten van bezit, bezit van collectie, bezit van kennis. Het opgeven van het monopolie en dan uitvinden wat er overblijft.

Randvoorwaarden
Wat heb je nodig om te kunnen transformeren?
- Samenwerken,
- Ruimte voor research- en development mogelijkheden
- Tijd
- Bewust zijn van maatschappelijke relevantie

Competenties
Durf
Lef
Realiteitszin in combinatie met
Ondernemersgeest