Netwerker
Spin in het web
(In)zicht hebben in je omgevi...
Validator
Het museum als kennis- en informatiedeskundige
Communitycurator
Het museum van maatschappelijke betekenis
Sam...
Actueel

Validator

Het museum als kennis- en informatiedeskundige
Kennis valideren en met de samenleving de betekenis te genereren. Het museum als een cultuurproducent, niet als een reproducent van informatie. De kracht van het museum zit in het feit dat het verbanden kan leggen tussen verschillende soorten informatie en daarmee vervolgens iets nieuws creëren.

Validatievormen
Van betekenis zijn vanuit wat je goed kunt, namelijk als kennisdeskundige op te treden, maar door kennis van anderen daarbij te gebruiken. Informatiewijsheid, gaat niet om wat goed en fout is, maar wie waarde toekent aan informatie. Kennis en informatie koppelen, zelf in het midden gaan staan. Niet alles zelf willen hebben, maar verbindingen leggen.

Transformatie
Je autoriteit en ook betrouwbaarheid inzetten en gebruiken. Informatiespecialist op verschillende terreinen zijn, niet allen je eigen specialisme, maar ook voor andere partijen. Kennis delen, informatie wegen en waarderen, kennisinstituut rondom meerdere (maatschappelijke) thema’s .

Competenties
Verbinden
Sociaal
Bruggenbouwer
Kennis-netwerker