Netwerker
Spin in het web
(In)zicht hebben in je omgevi...
Validator
Het museum als kennis- en informatiedeskundige
Communitycurator
Het museum van maatschappelijke betekenis
Sam...
Actueel

Netwerker

Spin in het web
(In)zicht hebben in je omgeving en jezelf op te stellen als de spin in het web. Je faciliteert bestaande (kennis)netwerken. Bruggen bouwen en verbindingen leggen.

Netwerkvormen
Samenwerken met andere culturele en/of erfgoed instellingen, aan je product gerelateerde instanties en personen, (historische) verenigingen, verzamelaars, galeries, makers/kunstenaars en deskundigen op jouw werkgebied, - met (cultuur)marketing partijen (VVV’s, en Bureaus’ voor toerisme, winkeliersverenigingen), met maatschappelijke partijen.

Transformatie
Het museum doet niet alleen onderzoek naar eigen collecties, maar functioneert als netwerker tussen (aanverwante) collecties , kennis en partijen die zich (ook) buiten het museum bevinden. Functioneren als voorzitter van (groepen) mensen met collectie en/of kennis. Verbinden van interne en externe informatie.

Competenties
Naar buiten kijken/open mind
Sociaal
Vraag gericht
Organiseren
Verbinden