netwerk profiel:
TiMe Amsterdam
Warm aanbevolen (TiMe is namelijk kantoorgenoot van ons):

TiMe Amsterdam staat voor Timmer & Meijer VOF, gevestigd in Amsterdam.
Het bureau levert diensten aan de culturele sector en de creatieve industrie.

Lees op de website alles over dit dynamisch duo: www.timeamsterdam.com